Αθλητικες εκδηλωσεις

Μια αθλητική εκδήλωση κρύβει πολλούς κίνδυνους, γι αυτό ο οργανωτής της εκδήλωσης θα πρέπει να γνωρίζει τον οικονομικό σχεδιασμό μιας εκδήλωσης, δηλαδή πως πρέπει να καταρτίζεται ο προϋπολογισμός, πως γίνεται ο οικονομικός έλεγχος και η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Συνήθως η οργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης απαιτεί εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις πωλήσεις εισιτηρίων, τις χορηγίες, τις πωλήσεις ειδών και την επισιτιστική κάλυψη.  Ο σημαντικότερος τομέα σε μια αθλητική εκδήλωση είναι ο σχεδιασμός του μάρκετινγκ, δηλαδή ο τρόπος προώθησης της αθλητικής εκδήλωσης και του προϊόντος. Στο χώρο του αθλητισμού η αθλητική χορηγία είναι ένα εξελίξιμο εργαλείο της επικοινωνίας με ένα μεγάλο μέρος των δαπανών να εστιάζεται στις αθλητικές εκδηλώσεις.

Η Aegean Catering services γνωρίζει όλες τις παραμέτρους για μια πετυχημένη αθλητική εκδήλωση. Το έμπειρο προσωπικό και οι συνεργάτες της μπορούν να οργανώσουν την εκδήλωση εξαρχής ή μέρος της εκδήλωσης, προσφέροντας στους αθλητές και τους θεατές το αναμενόμενο αποτέλεσμα.


Ετικέτες: