Σεμιναρια

Τα Σεμινάρια είναι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για την εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων. Τα περισσότερα σεμινάρια είναι συνήθως πολύωρα και γι αυτό το λόγω χρειάζονται πολλά μικρά διαλλείματα για να μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να αφομοιώσει τις πληροφορίες που θα δεχτεί. Η μάθηση δεν τελειώνει μετά από την αποφοίτηση. Τα σεμινάρια είναι λιγότερο επίσημα και επιτρέπουν στα μέλη του κοινού να παρεμβαίνουν και να συζητήσουν τα αποτελέσματα.

Τα σεμινάρια είναι μια εξαιρετική επιλογή για διασπορά σημαντικής τεχνογνωσίας σε συνοπτική μορφή. Το Aegean Catering services έχει την γνώση στο να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα σεμινάριο.

Τα διαφορετικά στυλ του κάθε σεμιναρίου απαιτούν διαφορετικές εγκαταστάσεις. Όσο υψηλότερη είναι η κοινωνική θέση των συμμετεχόντων του σεμιναρίου, τόσο πιο διάσημος ο χώρος πρέπει να είναι και με ιδιαίτερες ανέσεις. Επιπλέον, το μέγεθος της αίθουσας εξαρτάται από το εκτιμώμενο αριθμό συμμετοχής.

Επιλέξτε το Aegean Catering services για την δημιουργία του Σεμιναρίου που επιθυμείτε.

 


Ετικέτες: